Zobrazit navigaci

Literárně-dramatický

Literárně-dramatický obor (LDO) je v ZUŠ Milevsko oborem nejmladším. Jsou do něj přijímáni žáci od 5 let po úspěšném absolvování talentové zkoušky. Výuka v LDO v sobě spojuje rozvíjení pohybových, mluvních a slovesných činností. Současně obor u žáků rozvíjí vnímavost, tvořivost a schopnost kooperovat v rámci souboru, těžištěm výuky je práce v kolektivu.

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení. Je zde využívána atraktivní metoda improvizace.

Literárně-dramatický obor není určen pouze dětem talentovaným,  má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení apod.

Vyučující: Eliška Novotná Suková, DiS.