Zobrazit navigaci

Výtvarný

Výuka ve výtvarném oboru klade důraz na všestranný rozvoj dítěte a seznamuje ho s většinou výtvarných technik. Všestranné znalosti získané v průběhu studia mohou žáci uplatnit v celé řadě profesí, např. v uměleckých řemeslech nebo při studiu na profesionálních uměleckých školách. V případě zájmu a při odpovídajících schopnostech jsou u nás žáci připravováni k přijímacím zkouškám na tyto školy.

Výuka probíhá na našem dalším působišti v areálu MŠ Klubíčko v ul. B. Němcové. Žáci se zde pod vedením zkušených vyučujících věnují především kresbě, malbě, různým grafickým technikám, modelování z hlíny, malování na hedvábí, prostorové tvorbě a dalším aktivitám.

Práce žáků jsou pravidelně vystavovány v prostorách školy. Již tradicí se na konci školního roku stala velká výstava v městské Galerii M mapující tvorbu všech žáků výtvarného oboru. Významná je také účast na tuzemských soutěžích i na mezinárodních výtvarných přehlídkách. 

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 5 let. Stačí vyplnit elektronickou přihlášku, kterou najdete na těchto webových stránkách. Poté budete vyzváni k účasti na talentové zkoušce, ta se koná zpravidla v první polovině měsíce června, po jejím úspěšném absolvování bude Vaše dítě do výtvarného oboru přijato.

Vyučující: Mgr. Lenka Lešňovská, Mgr. Veronika Peštová Vlková, MgA. Markéta Samcová