Zobrazit navigaci

Základní údaje

Adresa:

Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217
Libušina 1217
399 01 Milevsko


IČO: 60869968

Zřizovatel: Jihočeský kraj

ID datové schránky: qaffg3c

Číslo účtu: 201061846/0300 (ČSOB)

Zřizovatel: Jihočeský kraj

Právní forma: příspěvková organizace

Ředitel školy: Jan Gröger, dipl. um. (jmenován hejtmankou kraje s účinností od 1. 8. 2020)

Zástupce ředitele: Mgr. Iveta Kašparová (od 1. 9. 2020)

Maximální počet žáků: 500


Informace poskytují a případné stížnosti vyřizují: ředitel školy, zástupce ředitele, administrativa.
Postup při vyřizování stížností a podnětů stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.